fbpx

História

História MISSEN eventového a kultúrneho salónu – pôvodne kultúrneho domu, siaha do roku 1938, kedy ho dal postaviť rímskokatolícky kňaz Ignác Kutiš, v tom čase pôsobiaci vo farnosti Omšenie. 

Tí skôr narodení si pamätajú jeho vyťaženosť obecnými, školskými a kultúrnymi akciami v minulosti. V priestoroch spoločenskej sály sa hralo ochotnícke divadlo, konali sa tu koncerty a premietalo kino. Nechýbali ani tancovačky, karnevaly či detské diskotéky. Po čase však kultúry dom začal chátrať, pretože farnosť nemala finančné prostriedky na jeho  opravu. Po roku 2005 sa úplne prestal využívať a zostal v havarijnom stave.

Osudom kultúrneho domu sa začala obec zaoberať až o 10 rokov neskôr, v roku 2015. Zvažovalo sa jeho odkúpenie do majetku obce, prenájom za symbolickú cenu, alebo ako posledná možnosť, predaj súkromníkovi. Nakoľko obec na kúpu ani na rekonštrukciu objektu nedokázala nájsť finančné prostriedky, napokon obec aj farnosť súhlasili s odpredajom kultúrneho domu do súkromného vlastníctva. Stalo sa tak v roku 2016.

Nový majiteľ Vlado Repiský dal objekt opraviť z vlastných zdrojov s dôrazom na dobový charakter objektu. Kompletne zrekonštruovaný a zmodernizovaný eventový a kultúrny salón bol uvedený do prevádzky koncom roka 2018. V súčasnosti opäť naplno slúži  na kultúrne podujatia rôzneho druhu. Ekonomickú prosperitu objektu zabezpečujú komerčné akcie a podujatia, ako aj skvelá nová reštaurácia, ktorá bola otvorená v januári 2019.

Dobové fotografie

Po rekonštrukcii